Archive

W opracowaniu przeanalizowano instalację zielonego zakładu produkcji wodoru do zasilania lekkie i ciężkie pojazdy prywatnej firmy. Energia do zasilania elektrolizera PEM 500 kW pochodzi z elektrowni fotowoltaicznej o mocy 560 kW. Instalacja posiada średniej wielkości kompresory i wysokim ciśnieniu (500-900 bar), magazynowanie w blokach 200 bar z autonomią...

Projekt obejmuje pierwszą w Europie wielousługową biostację, która będzie dozować energię elektryczną pochodzące z istniejących farm fotowoltaicznych i wiatrowych w OŚ; sprężony gaz ziemny z biogazu generowane podczas fermentacji osadów z oczyszczalni ścieków; oraz zielony wodór wytwarzany przez elektrolizę wody regenerowana w oczyszczalni oraz energia elektryczna dostarczana przez...