QUALITY

Todos ingenieros. Todos a su servicio.

Jakość, zarządzanie środowiskiem, zapobieganie ryzyku zawodowemu i system zarządzania energią.

Bureau Veritas Quality International (BVQI), że system zapewnienia jakości, zarządzania środowiskowego, zapobiegania ryzyku zawodowemu i system zarządzania energią przyjęty przez ekointegral dla usług inżynieryjnych i doradczych w sektorze energetycznym, telekomunikacyjnym, przemysłowym i środowiskowym spełnia wymagania normy UNE-EN ISO 9001: 2008: Systemy zarządzania jakością; norma UNE-EN ISO 14001: 2004: Systemy zarządzania środowiskowego; norma OHSAS 18001: 2007: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz norma UNE-EN ISO 50001: 2011: System zarządzania energią.

Jeśli chcesz, możesz również zobaczyć Ecointegral Quality and Environment Policy.