ZIELONY WODÓR

 • Ocena miejsc z idealnymi warunkami do produkcji wodoru.
 • Zagospodarowanie i pozyskiwanie umów gruntowych.
 • Evaluación de recursos renovables disponibles.
 • Ocena dostępnych zasobów odnawialnych.
 • Wstępne raporty techniczne i środowiskowe do uprzednich konsultacji i badań rozwiązań alternatywnych.
 • Koncepcyjna podstawa inżynierska w celu wszczęcia procedury administracyjnej, zarówno dla
  produkcja wodoru i wytwarzanie energii odnawialnej.
 • Przetwarzanie i towarzyszenie przez cały rozwój promocji obiektów.
 • Inżynieria szczegółowa i wykonanie projektu.
 • Specyficzne badania sektorowe.
 • Inżynieria i doradztwo nieruchomości w procesach orzeczniczych.
 • Porada finansowa.
 • Nadzór pracy.
 • Komisarz.
 • Zarządzanie i doradztwo, zarówno ubezpieczenia jak i O&M.
 • Zarządzanie i zarządzanie techniczne podczas eksploatacji.
 • Inżynieria hybrydyzacji elektrowni odnawialnych z pozasieciowymi instalacjami do produkcji wodoru.
 • Ocena obiektów pod kątem wdrożenia środków efektywności energetycznej w oparciu o
  wodór.