Koniec okresu rejestracji instalacji produkujących energię dla potrzeb wlasnych

Koniec okresu rejestracji instalacji produkujących energię dla potrzeb wlasnych

imageW dniu 11 kwietnia 2016 roku uplynęło sześć miesięcy od czasu wprowadzenia w życie Dekretu 900/2015 z dnia 9 października, w którym to dokonano regulacji warunków administracyjnych, technicznych i ekonomicznych produkcji energii elektrycznej dla potrzeb własnych. Wraz z tą datą, kończy sie zatem czas rejestracji w ministerialnych bazach danych instalacji powstałych przed wprowadzeniem nowego Dekret.

Kilka dni przed upływem terminu, Wspólnoty Autonomiczne Hiszpanii (Baleary, Castilla La Mancha, Wspólnota Walencji czy Kraj Basków) wraz z licznymi organizacjami ekologicznymi, firmami energetycznymi oraz stowarzyszeniami konsumentów zaapelowały do urzedującej Rady Ministrów o przedłużenie okresu rejestracji o przynajmniej sześć miesięcy lub do końca roku 2016, motywując swą prośbę checią uniknięcia sytuacji, w ktorej własciciele instalacji produkowaliby energię, nie mając na to koncesji.