DORADZTWO W SPRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DORADZTWO W SPRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Badania nad ptactwem
 • Badania lokalnej flory i fauny
 • Badania hydrologiczne
 • Badania oraz monitoring archeologiczny i dziedzictwa
 • Ocena środowiskowa
 • Badania geotechniczne
 • Pomiary geodezyjne
 • Ocena zrównoważenia środowiskowego przed rozpoczęciem projektów
 • Wcześniejsze konsultacje środowiskowe

OCENA WPŁYWU

 • Środowiskowe pozwolenie zintegrowane
 • Badania alternatyw dla środowiska
 • Projekt i propozycje środków oraz poprawy i zmniejszenia
 • Analiza oddziaływania akustycznego
 • Monitoring środowiskowy projektów
 • Analiza oddziaływania na środowisko
 • Ocena środowiskowa
 • Specyfikacja postępowania