ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CO TO TAKIEGO?

Odpowiedzialność rozumiemy jako zgodność ze wszystkimi przepisami, zasadami, etyką i postępowaniami, które dotyczą naszej organizacji. We wszystkich naszych działaniach stosujemy zewnętrzne zobowiązania prawne, wewnętrzne zasady i ramy działania oraz uznane standardy.

Uważamy, że odpowiedzialne i etyczne zachowanie jest niezbędne dla pomyślnego rozwoju firmy. Dlatego uczciwość i zgodność są ważnymi elementami strategii korporacyjnej i kultury Ecointegral.

Z tego powodu tworzenie, stosowanie i utrzymywanie zarówno przepisów zewnętrznych, jak i wewnętrznych zasad odpowiedzialności ma ogromne znaczenie.

JAK JE STOSUJEMY?

Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie wszystkich przepisów i zasad, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oraz posiadanych przez nas systemów odpowiedzialności.

Nasze programy jakości i odpowiedzialności stanowią podstawę naszej kultury korporacyjnej. Co roku proponujemy i wprowadzamy zmiany w politykach i systemach.

Te dostosowane normy i przepisy mają być spełnione przez pracowników w różnych obszarach rozwoju.
Integrując te systemy jakości i odpowiedzialności w naszych działach, a także poprzez wsparcie zewnętrznych konsultantów, staramy się wypełniać wszystkie niezbędne obowiązki.

Aby pokazać nasze wartości i nadać odpowiednią wagę społecznej odpowiedzialności biznesu, co roku staramy się oddać społeczeństwu część tego, co nam daje, uczestnicząc w ten sposób w poprawie życia poprzez różne projekty w niekorzystnych obszarach.

Ten program odpowiedzialności ma na celu zarówno zapobieganie naruszeniom zgodności ze standardami, wczesne wykrywanie nieprawidłowych zachowań oraz szybkie i konsekwentne reagowanie na wszelkie wykryte naruszenia norm, a także podkreślenie naszych zasad i wartości zarówno ludzkich, jak i biznesowych.