SYSTEMY JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA

Ecointegral Ingeniería zdaje sobie sprawę z istotnego znaczenia jakości świadczonych usług i aby w pełni zaspokoić potrzeby swoich klientów i stale doskonalić swoje procesy, zdecydowała się na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w politykach dotyczących jakości, ochrony środowiska, zapobiegania ryzyku zawodowemu i zarządzanie energią, które są skuteczne i dostosowane do Twoich potrzeb.

 

Aby spełnić nasze wymagania HSEQ, firma Ecointegral Ingeniería promuje pozytywną kulturę podejścia do błędów, wykazując otwartość i przejrzystość, a także proces ciągłego doskonalenia.

 

Dzięki temu systemowi staramy się spełniać najwyższe oczekiwania naszych klientów poprzez doskonałość jakości świadczonych przez nas usług i jednoczesne utrzymanie zaangażowania w zrównoważony rozwój naszych działań, przy zachowaniu bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia naszego zespołu, a także przy jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu energii.

 

Nasze systemy dotyczące jakości, zarządzania środowiskiem, zapobiegania ryzyku zawodowemu i system zarządzania energią są certyfikowane zgodnie z OHSAS 18001ISO 9001ISO 14001 i ISO 50001.

 

Odpowiedzialne i zrównoważone działanie, aktywny udział wszystkich pracowników i otwarty dialog są podstawowymi miernikami sukcesu naszej organizacji.  Jesteśmy tego świadomi, dlatego wychodzimy poza zwykłe zachowanie zgodności z wymogami prawnymi.