OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI

SIECI ŚWIATŁOWODOWE

 • Projekcja, zarządzanie zintegrowane i techniczne infrastrukturami do wdrożenia sieci światłowodowej
 • Infrastruktury dystrybucji i dostępu
 • Projekcja i zarządzanie liniami światłowodowymi dla operatorów za pośrednictwem MARCO
 • Projekcja integralna sieci FTTN, FTTC, FTTB, FTTH
 • Aktualizacja narzędzi operatora
 • Koordynacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny
 • Zarządzanie za pomocą administracji publicznej

ODLEGŁE LOKALIZACJE I INFRASTRUKTURA

 • Projektowanie, opracowywanie standardów, prognozowanie, zarządzanie techniczne i integralne infrastrukturami przy wdrażaniu sieci telefonii komórkowej (GSM/DCS/UMTS/LTE)
 • Adaptacje (SWAPS) stacji bazowych telefonii komórkowej, inżynieria projektowa i optymalizacja radiowa i łączy radiowych
 • Aktualizacja narzędzi operatora
 • Koordynacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny
 • Zarządzanie za pomocą administracji publicznej

PROJEKTOWANIE RADIA I TRANSMISJI

 • Zbieranie podstawowych danych, stosunki dobrosąsiedzkie i parametry radiowe
 • Tworzenie węzłów, komórek i systemów promieniowania w narzędziach projektowych
 • Określenie parametrów stacji, wybór systemu promieniowania, aktualizacja narzędzi i likwidacja stacji
 • Integracja sprzętu, dopóki nie zostanie ustawiony na ON AIR
 • Realizacja tras transmisji
 • Aktualizacja narzędzi operatora