Firma

KIM JESTEŚMY

 

Tutaj możesz dowiedzieć się, kim jesteśmy, poznać naszą historię i kulturę oraz wartości i poszerzyć informacje o naszej organizacji.

JAKOŚĆ

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie ma oferowanie dobrej jakości usług naszym klientom, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, dlatego też posiadamy zintegrowany system zarządzania politykami dotyczącymi jakości, ochrony środowiska, zapobegania ryzyku i zarządzania energią, dzięki któremu działamy w optymalny sposób.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Niezwykle ważne jest dla nas zachowanie zgodności ze wszystkimi zewnętrznymi zobowiązaniami prawnymi, wewnętrznymi politykami i przyjętymi standardami we wszystkich naszych działaniach i z tego powodu stworzyliśmy Kodeks postępowania i etyki, aby zapewnić prawidłowe działanie i wdrożenie.